124
Տեսակի ուտեստ
6․653
Կատարված պատվեր
3․967
Հաճախորդներ, որոնցից ամեն 3-րդը մշտապես մեզ հետ է
15
Թիմի անդամ